ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 1359558
Page Views 2184430
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนหลังเทศบาล (20 ม.ค. 64 | อ่าน 28 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยภักดีอุทิศ ม.16 บ้านไทยเจริญ (20 ม.ค. 64 | อ่าน 120 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักซอยภักดีอุทิศ ม.16 บ้านไทยเจริญ (20 ม.ค. 64 | อ่าน 121 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อาหารเสริม (นม) ก.พ.64) (18 ม.ค. 64 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1/2564 (11 ม.ค. 64 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อาหารเสริม (นม)) ประจำเดือน,มกราคม (17 ธ.ค. 63 | อ่าน 34 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อาหารเสริม (นม))เดือนธันวาคม (01 ธ.ค. 63 | อ่าน 98 ครั้ง)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส4 (07 ต.ค. 63 | อ่าน 94 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 (07 ต.ค. 63 | อ่าน 178 ครั้ง)
ใบสรุปราคางานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.ถนนรอบหนอง หมู่ที่ 18 และหมู่ที่ 2 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 117 ครั้ง)
ใบสรุปราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนประชานิยม ม.4 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 161 ครั้ง)
ใบสรุปราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักด้านข้าง ศพด.ม.3 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 117 ครั้ง)
ใบสรุปราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยจันทร์ภิรมย์ หมู่ที่ 18 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 181 ครั้ง)
ใบเสนอราคา (16 ก.ย. 63 | อ่าน 100 ครั้ง)
เชิญเสนอราคางานซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.ถนนรอบหนอง หมู่ที่ 18 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 95 ครั้ง)
เชิญเสนอราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนประชานิยม หมู่ที่4 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 136 ครั้ง)
เชิญเสนอราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำด้านข้าง ศพด.ม.3 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 109 ครั้ง)
เชิญเสนอราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยจันทร์ภิรมย์ หมู่ที่ 18 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 53 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยจันทร์ภิรมย์ หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้อง (15 ก.ย. 63 | อ่าน 37 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยจันทร์ภิรมย์ หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้อง (15 ก.ย. 63 | อ่าน 28 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/