ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 25/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 1554781
Page Views 2453366
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำข้างทางถนนเทศบาล 17 (18 ส.ค. 64 | อ่าน 88 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กันยายน 2564 (18 ส.ค. 64 | อ่าน 101 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ซอยไทยเจริญ 2 ม.16 (13 ส.ค. 64 | อ่าน 89 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูซอยไทยเจริญ 2 (13 ส.ค. 64 | อ่าน 89 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ซอยขนมจีน หมู่ที่ 1 (03 ส.ค. 64 | อ่าน 112 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หมู่ที (03 ส.ค. 64 | อ่าน 102 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูซอยขนมจีน (03 ส.ค. 64 | อ่าน 90 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ม.18 (03 ส.ค. 64 | อ่าน 89 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (29 ก.ค. 64 | อ่าน 100 ครั้ง)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญข (20 ก.ค. 64 | อ่าน 96 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป (20 ก.ค. 64 | อ่าน 99 ครั้ง)
ประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯไตรมาสที่ (15 ก.ค. 64 | อ่าน 95 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยขนมจีน ม.1 บ้านหนองสองห้อง (07 ก.ค. 64 | อ่าน 96 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยขนมจีน หมุ่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง (07 ก.ค. 64 | อ่าน 97 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองสองห้องใต้ ม.18 (07 ก.ค. 64 | อ่าน 105 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองสองห้องใต้ ม.18 (07 ก.ค. 64 | อ่าน 99 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยสมบูรณ์สุข หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี (01 ก.ค. 64 | อ่าน 103 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยสมบูรณ์สุข ม.17 (01 ก.ค. 64 | อ่าน 99 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (28 มิ.ย. 64 | อ่าน 93 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 16 ม.2 บ้านหัวหนอง (28 มิ.ย. 64 | อ่าน 91 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/