ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 1359551
Page Views 2184423
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (08 ก.ย. 64 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (08 ก.ย. 64 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูถนนเทศบาล 14 (06 ก.ย. 64 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูเทศบาล 14 (06 ก.ย. 64 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (03 ก.ย. 64 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ซอยเจริญพล หมู๋ที่ 1 (01 ก.ย. 64 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูซอยเจริญพล หมู่ที่1 (01 ก.ย. 64 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (20 ส.ค. 64 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (20 ส.ค. 64 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสองไทยพัฒนา (18 ส.ค. 64 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ถนนสองไทยพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (18 ส.ค. 64 | อ่าน 51 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำข้างทางถนนเทศบาล 17 (18 ส.ค. 64 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำข้างทางถนนเทศบาล 17 (18 ส.ค. 64 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กันยายน 2564 (18 ส.ค. 64 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ซอยไทยเจริญ 2 ม.16 (13 ส.ค. 64 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูซอยไทยเจริญ 2 (13 ส.ค. 64 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ซอยขนมจีน หมู่ที่ 1 (03 ส.ค. 64 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 18 (03 ส.ค. 64 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูซอยขนมจีน (03 ส.ค. 64 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ม.18 (03 ส.ค. 64 | อ่าน 15 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/