ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 28/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 1677005
Page Views 2612316
 
ประวัติความเป็นมา

         เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้สถาปนาเป็นสุขาภิบาลหนองสองห้อง โดยการอาศัยพื้นที่ของที่ว่าการอำเภอหนองสองห้องเป็นที่สำนักงาน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับการยกฐานะเปลี่ยนแปลงจากสุขาภิบาลหนองสองห้อง เป็นเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่  ๙ ก. ลงวันที่  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้ทำการย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ยังเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๑๖ ถนนสองห้อง-นาเชือกตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ภายในพื้นที่  ๑๓.๕  ไร่ โดยการบริจาคของประชาชนในพื้นที่  ได้แก่

  1.   นางหมา  ภักดี
  2.   นางหวด  ศรีดามณี
  3.   นายไสว  จินดาขันธ์
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/