ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 28/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 1677023
Page Views 2612354
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวรุ่งรัตน์ สิทธิวงษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวรุ่งรัตน์ สิทธิวงษา
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการชำนาญการ

นางสุชาดา มาตย์นอก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเพชร มาตย์นอก
ลูกจ้างประจำ

นางสาวเสาวรส พงษ์เจริญ
พนักงานจ้างเหมา (งานให้ความรู้ กระตุ้น สร้างจิตสำนึกของประชาชน)

นายบุญช่วย จำนงพันธ์
พนักงานจ้างเหมา (คนงานประจำรถ 83-4716)

นายพงษ์ศักดิ์ มาตย์นอก
พนักงานจ้างเหมา (คนงานประจำรถ 83-4716)

นายอุดม สองห้องนอก
พนักงานจ้างเหมา (คนงานรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล)

นายชาติชาย หงษ์งาม
พนักงานจ้างเหมา (คนงานรักษาความสะอาดถนน)

นายโสภณ เชื้อจารย์
พนักงานจ้างเหมา (งานทำความสะอาดถนน)

นางสาวสุทัตตา ทุลันไธสง
พนักงานจ้างเหมา

นายต้องตา แสงสุข
พนักงานจ้างเหมา

นายบุญ มาตย์นอก
พนักงานจ้างเหมา (คนงานประจำรถ 83-4716)

นายพิษณุ กระดานราช
พนักงานจ้างเหมา

นายสุทธิเกียรติ ประจวบบุญ
พนักงานจ้างเหมา

นายคธาวุฒิ มาตย์นอก
พนักงานจ้างเหมา

นายบุญถิ่น สมอเมตร
พนักงานจ้างเหมา

นายเสกสรรค์ เหง่าลา
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวนฤมล ประกิระเค
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวโชติกา เหล่าไทย
พนักงานจ้างเหมา
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/