ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 06/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 1818660
Page Views 2821782
 
กองคลัง

นางภิญญดา หัสโรค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอมรรัตน์ มิสา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (ช่วยราชการ)

นางสาวพรพิมล จั้นวันดี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวจารุวรรณ ประเสริฐศิลป์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางบุญเกิด โสภณพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางบัววรรณ ทีหัวช้าง
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวศิริพร พลเสนา
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวเนาวรัตน์ สุกง
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวธาริณี สิ่วไธสง
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวสิริพร ดีสุ่ย
พนักงานจ้างเหมา

นางรุ่งนภา ไชยสงคราม
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวบัวแก้ว ใหญ่ปราม
พนักงานจ้างเหมา
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/