ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 28/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 1676995
Page Views 2612302
 
กองคลัง

นางภิญญดา หัสโรค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอมรรัตน์ มิสา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวพรพิมล จั้นวันดี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายทรงยศ ศรีพูล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางบุญเกิด โสภณพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางบัววรรณ ทีหัวช้าง
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวศิริพร พลเสนา
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวเนาวรัตน์ สุกง
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวพรนัดดา บรรยงค์
พนักงานจ้างเหมา

นายสิทธิชัย มิสา
พนักงานจ้างเหมา

นางรุ่งนภา ไชยสงคราม
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวณัฐชยา ฉัตร์สิริวรโชต
พนักงานจ้างเหมา
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/