ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 1359668
Page Views 2184551
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นางสุนิสา แซ่ตัง
ประธานสภาเทศบาล

นายบุญมี วรสิงห์
รองประธานสภาเทศบาล

นางสาวกมลชนก ฉัตรชัยพลรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล

นางสุกัญญา ศรีเตชะ
สมาชิกสภาเทศบาล

นางมัทนา วงค์ธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล

นางเครือวัลย์ เดื่อไธสง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสนิท ศิริปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล

นายพรชัย แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสามารถ ผ่องใส
สมาชิกสภาเทศบาล

นางศศิธร แสวงชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิทวัส กลุ่มเหรียญทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

นางปริศนา ลมมูลตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/