นายจีรภัทร วรสิงห์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 796074
Page Views 1073869
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสามารถ ผ่องใส
ประธานสภาเทศบาล

นายบุญมี วรสิงห์
รองประธานสภาเทศบาล

ด.ต.ไชยยงค์ พลไธสง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายน้อย แสงลุน
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสนิท ศิริปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล

นายนิคม เลิศภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประกอบ สินทร
สมาชิกสภาเทศบาล

นางมัทนา วงค์ธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล

นางสุนิสา แซ่ตัง
สมาชิกสภาเทศบาล

นางภัณฑิรา หมื่นฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล