ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 06/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 1818676
Page Views 2821804
 
คณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง
เบอร์โทรศัพท์ 0835328795

นายสุทธิศักดิ์ เวชสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง
เบอร์โทรศัพท์ 0810602888

นางชลลดา อรรณนพพร
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง
เบอร์โทรศัพท์ 0847855196

นายสุรพล เพ็ญธา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 0658253890

นางสาวสาวิตรี จันทะดี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 0816019456

นายวสันต์ บุญหล้า
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
เบอร์โทรศัพท์ 0833610918

-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ -
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/