ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 21/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1507917
Page Views 2389408
 

วิสัยทัศน์ "พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ คู่เศรษฐกิจ สู่มาตรฐานชีวิตที่ดี"

ขอเชิญบุคลากรภายในเทศบาลตำบลหนองสองห้องตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

ขอเชิญบุคลากรภายในเทศบาลตำบลหนองสองห้องตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการเทศบาลตำบลหนองสองห้องตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการเทศบาลตำบลหนองสองห้องตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

นายอำเภอเยี่ยมเทศบาล

นายอำเภอเยี่ยมเทศบาล

Example Frame
วีดีโอเทศบาล
 
ข่าวประกาศ/คำสั่ง
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรือง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้องประจำปี ๒๕๖๕ (17 พ.ค. 65)
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสองห้องที่๒๒๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง (02 พ.ค. 65)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง (29 เม.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง ผลการพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างของเทศบาล ครั้งที่๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (25 เม.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง ผลการพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล ครั้งที่๑/๒๕๖๕ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (25 เม.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้องเรื่อง ผลการพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำของเทศบาลครั้งที่๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (25 เม.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง ผลการพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่๑/๒๕๖๕ (25 เม.ย. 65)
รายงานการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 (17 เม.ย. 65)
การจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (24 มี.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2564 (22 ธ.ค. 64)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูข้างท่าน้ำไทยสามัคคี หมู่ที่ 3 (18 พ.ค. 65)
ประกาศร่างขอบเขตการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (09 พ.ค. 65)
เอกสารแนบท้ายประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 (03 พ.ค. 65)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 (03 พ.ค. 65)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจัด (อาหารเสริมนมประจำเดือน พ.ค.2565) (02 พ.ค. 65)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 (28 เม.ย. 65)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (28 เม.ย. 65)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 (28 เม.ย. 65)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (28 เม.ย. 65)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2564 (28 เม.ย. 65)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
สุดยอดเกมส็อตคุณภาพดีทีสุดของโลก makam14007 19 พ.ค. 65
สอบถาม pg 05 พ.ค. 65
สวัสดีครับ พีน้องครับบบ 07 มี.ค. 65
อาหารเช้า opop 05 มี.ค. 65
สวัสดีจ้าครับผม โจเซพ 28 ก.พ. 65
คุยกันยามเช้า สุดโท 21 ก.พ. 65
สวัสดีพี่น้องครับ 90roto 12 ก.พ. 65
สวัสดีครับใคร กวนอู 07 ก.พ. 65
คุยกันหน่อยนะครับ ดาบสั้น 17 ม.ค. 65
Hello จ้า จากแดนไกล 10 ม.ค. 65
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างเหมาผู้นำออกกำลังกายพร้อมเตรียมจัดเก็บเครื่องเสียงและตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาผู้นำออกกำลังกายพร้อมเตรียมและเก็บเครื่องเสียงและเตรียมความพร้อมของสถานที่ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพอรัสแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Overlay ถนนสายวัดเกาะสะอาด รหัสสายทาง ขก.ถ.65-006 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๘๘๓๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผข ๔๙๓๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานโครงการล้างตลาดสด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/