ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 28/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 1676990
Page Views 2612297
 
เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้องเรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 91.02 KB  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 3/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.48 KB  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB  

         การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2565 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ           2565 ครั้งที่  1
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ           2565 ครั้งที่  2
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ           2565 ครั้งที่  3
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ           2565 ครั้งที่  4
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ           2565 ครั้งที่  5
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ           2565 ครั้งที่  6
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ           2565 ครั้งที่  7-8
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ           2565 ครั้งที่  9
 
 
บัญชีแก้ไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 940.59 KB  
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.73 KB  
โอนงบครั้งที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB  
โอนงบครั้งที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB  
โอนงบครั้งที่ 3/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.96 KB  
โอนงบครั้งที่ 4/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 799.91 KB  
โอนงบครั้งที่ 5/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB  
โอนงบครั้งที่ 6/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB  
โอนงบครั้งที่ 7/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB  
โอนงบครั้งที่ 8/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB  
โอนงบครั้งที่ 9/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB  
โอนงบครั้งที่ 10/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB  
โอนงบครั้งที่ 11/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB  
โอนงบครั้งที่ 12./2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB  
โอนงบครั้งที่ 13./2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB  
โอนงบครั้งที่ 14/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.34 MB  
โอนงบครั้งที่ 15/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB  
โอนงบครั้งที่ 16/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB
 
 
 
 

 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/