นายจีรภัทร วรสิงห์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 796075
Page Views 1073870
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ่าเอกภาณุมาศ ศรีแก้วน้ำใส
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน และรักษาความสงบ

นายมนตรี อาษานอก
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายนิรันดร มาตย์นอก
พนักงานประจำรถกู้ชีพ ทะเบียน ผข 4933 ขก

นายพารินทร์ เมฆหมอก
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผข 4935 ขก

นายเสกสรรค์ เหง่าลา
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน 83-0742 ขก

นายวชิระ ขอบไชยแสง
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน 83-0742 ขก

นายธงชัย ศรีสุขสัญ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บว 4629 ขก

นายธงชัย สิ่วไธสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอิสรพงศ์ เทพวรินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอนุมัติ มาตย์นอก
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสุรีพร สอนเรียง
พนักงานจ้างเหมาบริการ