ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 1359669
Page Views 2184552
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ่าเอกภาณุมาศ ศรีแก้วน้ำใส
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

นายมนตรี อาษานอก
เจ้าพนักงานป้องกันฯ (ลูกจ้างประจำ)


เทศกิจ

นายนิรันดร มาตย์นอก
พนักงานประจำรถกู้ชีพ ทะเบียน ผข 4933 ขก

นายธงชัย ศรีสุขสัญ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บว 4629 ขก

นายพารินทร์ เมฆหมอก
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผข 4935 ขก

นางสาวสุรีพร สอนเรียง
พนักงานจ้างเหมา (งานธุรการ)

นายอิสรพงศ์ เทพวรินทร์
พนักงานจ้างเหมา

นายอำนาจ อาษานอก
พนักงานจ้างเหมา

นายอุไร กุดนอก
พนักงานจ้างเหมา

นายลมกรด เขื่องสตุ่ง
พนักงานจ้างเหมา

นายนิคม มาตย์นอก
พนักงานจ้างเหมา

นายวิจิตร อัปกาญจน์
พนักงานจ้างเหมา

นายรังสรรค์ อาษานอก
พนักงานจ้างเหมา

นายชาญวิทย์ พลไชยสงค์
พนักงานจ้างเหมา
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/