นายจีรภัทร วรสิงห์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 796081
Page Views 1073876
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางงานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะหน้า ศพด. (20 ก.ย. 61 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (20 ก.ย. 61 | อ่าน 2 ครั้ง)
ราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (12 ก.ย. 61 | อ่าน 4 ครั้ง)
ราคากลางครุภัณฑ์สำรวจ(กล้องสำรวจแบบประมวลผล Total Station) พร้อมชุดอุปกรณ์ (12 ก.ย. 61 | อ่าน 4 ครั้ง)
ราคากลางงานซ่อมแซมผิวจราจร คสล.ถนนประชานิมิตร (03 ก.ย. 61 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560 (03 ก.ย. 61 | อ่าน 52 ครั้ง)
ราคากลางโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง (16 ส.ค. 61 | อ่าน 19 ครั้ง)
ราคากลางโครงการประตูระบายน้ำทางเข้าออกบึงหนองสองห้อง หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (16 ส.ค. 61 | อ่าน 8 ครั้ง)
ราคากลางโครงการซ่อมแซ่มผิวจราจร คสล.ถนนประชานิยม หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (16 ส.ค. 61 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศการจัดซื้ออุปกรณ์น้ำพุพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (14 ส.ค. 61 | อ่าน 17 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยทราวดี หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง 1 ส.ค 61 (01 ส.ค. 61 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสรม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2561 (09 ก.ค. 61 | อ่าน 25 ครั้ง)
สรุปผลการประมาณราคาโครงการรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยหน้าวัด 1 (หน้าบ้าน ผอ.นิคม) หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง (03 ก.ค. 61 | อ่าน 26 ครั้ง)
สรุปผลการประมาณราคาโครงการก่อสรร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักซอยไทยเจริญ 5 หมู่ที่ 16 (03 ก.ค. 61 | อ่าน 41 ครั้ง)
สรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำทางเข้าออกบึงหนองสองห้อง หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (25 มิ.ย. 61 | อ่าน 27 ครั้ง)
สรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสันติสุข หมู่ที่ 3 บ้านไทยสามัคคี (25 มิ.ย. 61 | อ่าน 42 ครั้ง)
สรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการยกระดับถนนประชานิเวศ 1 (ซอยศรีวิไล) หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (25 มิ.ย. 61 | อ่าน 39 ครั้ง)
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนหน้าสหกรณ์เชื่อมบ่อพักน้ำกรมทางหลวง (31 พ.ค. 61 | อ่าน 38 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลู่วิ่ง คสล.รอบบึงหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง (09 พ.ค. 61 | อ่าน 47 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (03 เม.ย. 61 | อ่าน 73 ครั้ง)