นายจีรภัทร วรสิงห์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 09/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 752892
Page Views 1018795
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสรม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2561 (09 ก.ค. 61 | อ่าน 7 ครั้ง)
สรุปผลการประมาณราคาโครงการรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยหน้าวัด 1 (หน้าบ้าน ผอ.นิคม) หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง (03 ก.ค. 61 | อ่าน 9 ครั้ง)
สรุปผลการประมาณราคาโครงการก่อสรร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักซอยไทยเจริญ 5 หมู่ที่ 16 (03 ก.ค. 61 | อ่าน 11 ครั้ง)
สรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำทางเข้าออกบึงหนองสองห้อง หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (25 มิ.ย. 61 | อ่าน 12 ครั้ง)
สรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสันติสุข หมู่ที่ 3 บ้านไทยสามัคคี (25 มิ.ย. 61 | อ่าน 12 ครั้ง)
สรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการยกระดับถนนประชานิเวศ 1 (ซอยศรีวิไล) หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (25 มิ.ย. 61 | อ่าน 16 ครั้ง)
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนหน้าสหกรณ์เชื่อมบ่อพักน้ำกรมทางหลวง (31 พ.ค. 61 | อ่าน 23 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลู่วิ่ง คสล.รอบบึงหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง (09 พ.ค. 61 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (03 เม.ย. 61 | อ่าน 48 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล ๑๗ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๒ (๒๘ ก.พ. ๖๑) (28 ก.พ. 61 | อ่าน 80 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนเทศบาล ๑๔ หมู่ที่ ๒ บ้านหัวหนอง ๒๘ ก.พ. ๖๑ (28 ก.พ. 61 | อ่าน 76 ครั้ง)
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2561 (28 ธ.ค. 60 | อ่าน 96 ครั้ง)
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2561 (13 พ.ย. 60 | อ่าน 105 ครั้ง)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (19 ต.ค. 60 | อ่าน 112 ครั้ง)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (19 ต.ค. 60 | อ่าน 99 ครั้ง)
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (10 ต.ค. 60 | อ่าน 119 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง รายชื่อชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อ สร้าง ถนน คสล.ซอยไทยเจริญ 7 หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ ตำบลหนองสองห้อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (05 ต.ค. 60 | อ่าน 118 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง รายชื่อชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลฺท์คอนกรีต ถนนไทยสามัคคี หมู่ที่ 3 บ้านไทยสามัคคี ตำบลหนองสองห้อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (05 ต.ค. 60 | อ่าน 103 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง รายชื่อชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลฺท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 20 หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง ตำบลหนองสองห้อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (05 ต.ค. 60 | อ่าน 104 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง รายชื่อชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบหนอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง และ หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง ตำบลหนองสองห้อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (05 ต.ค. 60 | อ่าน 108 ครั้ง)