ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 25/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 1554773
Page Views 2453358
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (28 เม.ย. 65 | อ่าน 60 ครั้ง)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2564 (28 เม.ย. 65 | อ่าน 54 ครั้ง)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 (28 เม.ย. 65 | อ่าน 53 ครั้ง)
ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (28 เม.ย. 65 | อ่าน 143 ครั้ง)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (26 เม.ย. 65 | อ่าน 57 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้บการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (12 เม.ย. 65 | อ่าน 57 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตโครงการขุดลอกหนงอน้ำดักตะกอนก่อนลงบึงหนองสองห้อง (04 เม.ย. 65 | อ่าน 77 ครั้ง)
ราคากลางงานขุดลอกหนองน้ำดักตะกอนก่อนลงบึงหนองสองห้อง (04 เม.ย. 65 | อ่าน 70 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพอรัสแออสฟัลท์คอนกรีตฯ (01 เม.ย. 65 | อ่าน 65 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. (30 มี.ค. 65 | อ่าน 101 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาด้้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารประกวดราคาโครงการเสริมผิวลาดยางพอรัสแ (17 มี.ค. 65 | อ่าน 73 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพอรัสแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Overlay ถนนสายหน (17 มี.ค. 65 | อ่าน 75 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ช่วงปิดภาคเรียน 1/2564 (16 มี.ค. 65 | อ่าน 77 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคา(ร่าง TOR) ก่อสร้างโครงการการก่อสร้างอาคาร ศพด.เทศบา (15 มี.ค. 65 | อ่าน 73 ครั้ง)
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (บก.01)งานก่อสร้างอาคาร ศพด.เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (15 มี.ค. 65 | อ่าน 72 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน มีนาคม 2565 (24 ก.พ. 65 | อ่าน 78 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตและรายละเดียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (17 ก.พ. 65 | อ่าน 87 ครั้ง)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลหนองสองห้อง (08 ก.พ. 65 | อ่าน 93 ครั้ง)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (08 ก.พ. 65 | อ่าน 143 ครั้ง)
ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (08 ก.พ. 65 | อ่าน 101 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/