ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 25/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 1554775
Page Views 2453360
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขตของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัทยารีสอร์ท หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริ (15 ก.ย. 64 | อ่าน 109 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสองไทยพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (15 ก.ย. 64 | อ่าน 101 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสองไทยพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (15 ก.ย. 64 | อ่าน 98 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชานิยม หมู่ที่ 4 บ้านไ (15 ก.ย. 64 | อ่าน 98 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชานิยม หมู่ที่ 4 (15 ก.ย. 64 | อ่าน 94 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยภักดีอุทิศ หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (15 ก.ย. 64 | อ่าน 97 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยภักดีอุทิศ หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (15 ก.ย. 64 | อ่าน 93 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 16 (จากสี่แยกบ้านรัตนวาร (14 ก.ย. 64 | อ่าน 103 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 16 (จากสี่แยกรัตนวารี-สี่แยกบ้ (14 ก.ย. 64 | อ่าน 90 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยรอบบ้าน หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห (14 ก.ย. 64 | อ่าน 88 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยรอบบ้าน หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้องใต (14 ก.ย. 64 | อ่าน 92 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 12 หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (14 ก.ย. 64 | อ่าน 89 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 12 หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (14 ก.ย. 64 | อ่าน 90 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองพอก หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง (14 ก.ย. 64 | อ่าน 94 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยฯองพอก หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง (14 ก.ย. 64 | อ่าน 87 ครั้ง)
ประกศร่างขอบเขตงานก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัทยารีสอร์ท หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (14 ก.ย. 64 | อ่าน 89 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัทยารีสอร์ท หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (14 ก.ย. 64 | อ่าน 87 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไทยนิยม 3/1 หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (14 ก.ย. 64 | อ่าน 93 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไทยนิยม 3/1 หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (14 ก.ย. 64 | อ่าน 91 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชานิยม 3 หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (14 ก.ย. 64 | อ่าน 91 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/