ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 1359553
Page Views 2184425
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (29 ก.ค. 64 | อ่าน 21 ครั้ง)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ 3 (20 ก.ค. 64 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (20 ก.ค. 64 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯไตรมาสที่ 2 (15 ก.ค. 64 | อ่าน 17 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยขนมจีน ม.1 บ้านหนองสองห้อง (07 ก.ค. 64 | อ่าน 21 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยขนมจีน หมุ่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง (07 ก.ค. 64 | อ่าน 19 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองสองห้องใต้ ม.18 (07 ก.ค. 64 | อ่าน 23 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองสองห้องใต้ ม.18 (07 ก.ค. 64 | อ่าน 18 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยสมบูรณ์สุข หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี (01 ก.ค. 64 | อ่าน 24 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยสมบูรณ์สุข ม.17 (01 ก.ค. 64 | อ่าน 20 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (28 มิ.ย. 64 | อ่าน 16 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 16 ม.2 บ้านหัวหนอง (28 มิ.ย. 64 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (23 มิ.ย. 64 | อ่าน 26 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานซ่อมแซมผิวจราจร คสล.ถนนรอบหนอง หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้องใต้ (21 มิ.ย. 64 | อ่าน 19 ครั้ง)
ราคากลางงานซ่อมแซมผิวจราจร คสล.ถนนรอบหนอง หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้องใต้ (21 มิ.ย. 64 | อ่าน 18 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนประชานิยม ม.4 บ้านไทยนิยม (08 มิ.ย. 64 | อ่าน 35 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนประชานิยม ม.4 บ้านไทยนิยม (08 มิ.ย. 64 | อ่าน 30 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างถนนดินยกระดับ ซอยหลังเทศบาล 2 ม.16 (08 มิ.ย. 64 | อ่าน 29 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการยกระดับถนนดินซอยหลังเทศบาล 2 หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (02 มิ.ย. 64 | อ่าน 66 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ (31 พ.ค. 64 | อ่าน 58 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/