ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 1359562
Page Views 2184434
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักด้านข้าง ศพด.หมู่ที่ 3 บ้านไทยนิยม (15 ก.ย. 63 | อ่าน 32 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำด้านข้าง ศพด.หมู่ที่3 บ้านไทยสามัคคี (15 ก.ย. 63 | อ่าน 27 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนประชานิยม หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (15 ก.ย. 63 | อ่าน 29 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนประชานิยม หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (15 ก.ย. 63 | อ่าน 27 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.ถนนรอบหนองหมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (15 ก.ย. 63 | อ่าน 27 ครั้ง)
ราคากลางงานซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.ถนนรอบหนอง หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่2 บ้านหัวหนอง (15 ก.ย. 63 | อ่าน 27 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเจริญรุ่ง หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้องใต้ (10 ก.ย. 63 | อ่าน 34 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเจิรญรุ่ง หมู่ที่18 บ้านหนองสองห้องใต้ (10 ก.ย. 63 | อ่าน 34 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยจันทะเสน หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้องใต้ (10 ก.ย. 63 | อ่าน 32 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยจันทะเสน หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองใต้ (10 ก.ย. 63 | อ่าน 36 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยคำมูล หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง (10 ก.ย. 63 | อ่าน 32 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยคำมูล หมู่ที่ 1 บ้าานหนองสองห้อง (10 ก.ย. 63 | อ่าน 34 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (อาหารเสริม (นม)) (01 ก.ย. 63 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อาหารเสริม (นม) ประจำเดือนกันยายน (14 ส.ค. 63 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อาหารเสริม (นม)) ประจำเดือนสิงหาคม (16 ก.ค. 63 | อ่าน 34 ครั้ง)
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (09 ก.ค. 63 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3 (09 ก.ค. 63 | อ่าน 53 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรกฎาคม (อาหารเสริม (นม)) (26 มิ.ย. 63 | อ่าน 44 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างลู่วิ่ง คสล.ถนนกลางบึง หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้องใต้ (08 มิ.ย. 63 | อ่าน 72 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างลู่วิ่ง คสล.ถนนกลางบึง หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้องใต้ (08 มิ.ย. 63 | อ่าน 63 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/