ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 25/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 1554783
Page Views 2453368
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (23 มิ.ย. 64 | อ่าน 116 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานซ่อมแซมผิวจราจร คสล.ถนนรอบหนอง หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้องใต้ (21 มิ.ย. 64 | อ่าน 95 ครั้ง)
ราคากลางงานซ่อมแซมผิวจราจร คสล.ถนนรอบหนอง หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้องใต้ (21 มิ.ย. 64 | อ่าน 94 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนประชานิยม ม.4 บ้านไทยนิยม (08 มิ.ย. 64 | อ่าน 111 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนประชานิยม ม.4 บ้านไทยนิยม (08 มิ.ย. 64 | อ่าน 107 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างถนนดินยกระดับ ซอยหลังเทศบาล 2 ม.16 (08 มิ.ย. 64 | อ่าน 107 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการยกระดับถนนดินซอยหลังเทศบาล 2 หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (02 มิ.ย. 64 | อ่าน 145 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ (31 พ.ค. 64 | อ่าน 138 ครั้ง)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม)ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (27 พ.ค. 64 | อ่าน 124 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อาหารเสริม (นม))ประจำเดือน มิถุนายน (25 พ.ค. 64 | อ่าน 138 ครั้ง)
ราคากลางก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชน หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (09 เม.ย. 64 | อ่าน 209 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง (09 เม.ย. 64 | อ่าน 170 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 เทศบาลตำบลหนองสองห (26 มี.ค. 64 | อ่าน 351 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อาหารเสริม (นม)ประจำเดือนเมษายน 2564 และช่วงปิดภ (17 มี.ค. 64 | อ่าน 215 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๖๕-๐๐๑ (12 มี.ค. 64 | อ่าน 171 ครั้ง)
รายละเอียดแบบแปลนโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.65-001 ถน (11 มี.ค. 64 | อ่าน 140 ครั้ง)
สรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ (11 มี.ค. 64 | อ่าน 202 ครั้ง)
ประกาศราคากลางประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ (11 มี.ค. 64 | อ่าน 183 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (04 มี.ค. 64 | อ่าน 155 ครั้ง)
ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (04 มี.ค. 64 | อ่าน 145 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/