* โค๊ดในแท็ก คือ โค๊ดที่ใส่เข้าไปเพื่อใช้แก้ไข ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หน้าเว็บไซต, ," /> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง :: เทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 10/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 1605207
Page Views 2516438
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนเทศบาล 11 หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี (10 ส.ค. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี (10 ส.ค. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานฯก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล16 หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี (10 ส.ค. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานฯก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี (10 ส.ค. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (27 ก.ค. 65 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตฯโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยประชานิเวศ2 ม.4 (18 ก.ค. 65 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยประชานิเวศ2 ม.4 (18 ก.ค. 65 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตฯโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ซอยไทยเจริญ 7 ม.16 (18 ก.ค. 65 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ซอยไทยเจริญ 7 ม.16 (18 ก.ค. 65 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตฯโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนพระเจ้าใหญ่-บ้านเมย ม.1 (18 ก.ค. 65 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนพระเจ้าใหญ่-บ้านเมย ม.1 (18 ก.ค. 65 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตฯโครงการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนสองไทยพัฒนา ม.4 (18 ก.ค. 65 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนสองไทยพัฒนา ม.4 (18 ก.ค. 65 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตฯโครงการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนสองห้อง-นาเชือก ม.16 (18 ก.ค. 65 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนสองห้อง-นาเชือก ม.16 (18 ก.ค. 65 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 (07 ก.ค. 65 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ม.18 (06 ก.ค. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตฯโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ม.18 (06 ก.ค. 65 | อ่าน 19 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อสไลเดอร์บ้านบอลหนูน้อย GWT ชุดที่ 1-2 (05 ก.ค. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
ราคากลาง (28 มิ.ย. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/