ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 1359556
Page Views 2184428
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม)ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (27 พ.ค. 64 | อ่าน 47 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อาหารเสริม (นม))ประจำเดือน มิถุนายน (25 พ.ค. 64 | อ่าน 59 ครั้ง)
ราคากลางก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชน หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (09 เม.ย. 64 | อ่าน 128 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง (09 เม.ย. 64 | อ่าน 88 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 เทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (26 มี.ค. 64 | อ่าน 155 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อาหารเสริม (นม)ประจำเดือนเมษายน 2564 และช่วงปิดภาคเรียน 2/2564) (17 มี.ค. 64 | อ่าน 136 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๖๕-๐๐๑ ถนนสายไทยเจริญ ๒ - ประชานิยม (12 มี.ค. 64 | อ่าน 88 ครั้ง)
รายละเอียดแบบแปลนโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.65-001 ถนนสายไทยเจริญ 2 - ประชานิยม ตำบลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (11 มี.ค. 64 | อ่าน 62 ครั้ง)
สรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.65-001 ถนนสายไทยเจริญ 2 - ประชานิยม ตำบลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (11 มี.ค. 64 | อ่าน 127 ครั้ง)
ประกาศราคากลางประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.65-001 ถนนสายไทยเจริญ 2 - ประชานิยม ตำบลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (11 มี.ค. 64 | อ่าน 106 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (04 มี.ค. 64 | อ่าน 77 ครั้ง)
ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (04 มี.ค. 64 | อ่าน 72 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อาหารเสริม (นม)เดือน มีนาคม) (22 ก.พ. 64 | อ่าน 97 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (27 ม.ค. 64 | อ่าน 116 ครั้ง)
ร่างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 3 บ้านไทยสามัคคี ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (25 ม.ค. 64 | อ่าน 94 ครั้ง)
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนรอบหนอง หมู่ที่ 18 (20 ม.ค. 64 | อ่าน 119 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนรอบหนอง หมู่ที่ 18 (20 ม.ค. 64 | อ่าน 62 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3020 (20 ม.ค. 64 | อ่าน 84 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3020 (20 ม.ค. 64 | อ่าน 115 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนหลังเทศบาล (20 ม.ค. 64 | อ่าน 88 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/