ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 25/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 1554779
Page Views 2453364
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชานิยม 3หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (14 ก.ย. 64 | อ่าน 90 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี (14 ก.ย. 64 | อ่าน 89 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี (14 ก.ย. 64 | อ่าน 92 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยไทยเจริญ 5 ม.16 (14 ก.ย. 64 | อ่าน 90 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยไทยเจริญ 5 ม.16 (14 ก.ย. 64 | อ่าน 91 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังประปา หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้อ (13 ก.ย. 64 | อ่าน 92 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังประปา หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้องใต้ (13 ก.ย. 64 | อ่าน 94 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2โครงการ (13 ก.ย. 64 | อ่าน 89 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (08 ก.ย. 64 | อ่าน 91 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (08 ก.ย. 64 | อ่าน 91 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูถนนเทศบาล 14 (06 ก.ย. 64 | อ่าน 92 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูเทศบาล 14 (06 ก.ย. 64 | อ่าน 89 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (03 ก.ย. 64 | อ่าน 95 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ซอยเจริญพล หมู๋ที่ 1 (01 ก.ย. 64 | อ่าน 89 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูซอยเจริญพล หมู่ที่1 (01 ก.ย. 64 | อ่าน 94 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (20 ส.ค. 64 | อ่าน 92 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (20 ส.ค. 64 | อ่าน 87 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสองไทยพัฒนา (18 ส.ค. 64 | อ่าน 93 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ถนนสองไทยพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (18 ส.ค. 64 | อ่าน 129 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำข้างทางถนนเทศบาล 17 (18 ส.ค. 64 | อ่าน 92 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/