ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 25/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 1554793
Page Views 2453383
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ใบสรุปราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยจันทร์ภิรมย์ หมู่ที่ 18 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 260 ครั้ง)
ใบเสนอราคา (16 ก.ย. 63 | อ่าน 175 ครั้ง)
เชิญเสนอราคางานซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.ถนนรอบหนอง หมู่ที่ 18 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 175 ครั้ง)
เชิญเสนอราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนประชานิยม หมู่ที่4 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 211 ครั้ง)
เชิญเสนอราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำด้านข้าง ศพด.ม.3 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 183 ครั้ง)
เชิญเสนอราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยจันทร์ภิรมย์ หมู่ที่ 18 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 124 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยจันทร์ภิรมย์ หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้อง (15 ก.ย. 63 | อ่าน 110 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยจันทร์ภิรมย์ หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้อง (15 ก.ย. 63 | อ่าน 101 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักด้านข้าง ศพด.หมู่ที่ 3 บ้านไทยน (15 ก.ย. 63 | อ่าน 111 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำด้านข้าง ศพด.หมู่ที่3 บ้านไทยสามัคคี (15 ก.ย. 63 | อ่าน 101 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนประชานิยม หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (15 ก.ย. 63 | อ่าน 102 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนประชานิยม หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (15 ก.ย. 63 | อ่าน 100 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.ถนนรอบหนองหมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 2 บ้านหัวห (15 ก.ย. 63 | อ่าน 100 ครั้ง)
ราคากลางงานซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.ถนนรอบหนอง หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่2 บ้านหัวหนอ (15 ก.ย. 63 | อ่าน 97 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเจริญรุ่ง หมู่ที่ 18 บ้านหนองสอ (10 ก.ย. 63 | อ่าน 110 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเจิรญรุ่ง หมู่ที่18 บ้านหนองสองห้องใต้ (10 ก.ย. 63 | อ่าน 107 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยจันทะเสน หมู่ที่ 18 บ้านหนองสอง (10 ก.ย. 63 | อ่าน 104 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยจันทะเสน หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองใต้ (10 ก.ย. 63 | อ่าน 113 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยคำมูล หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อ (10 ก.ย. 63 | อ่าน 108 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยคำมูล หมู่ที่ 1 บ้าานหนองสองห้อง (10 ก.ย. 63 | อ่าน 107 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/