ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 1359570
Page Views 2184442
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 15 ซอย 2 (หน้าบ้านนางพรสวรรค์ เพ็ชรตะกั่ว) หมู่ที่ 3 บ้านไทยสามัคคี (12 ก.พ. 63 | อ่าน 89 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 15 ซอย 2 (หน้าบ้านนางพรสวรรค์ เพ็ชรตะกั่ว) หมู่ที่ 3 บ้านไทยสามัคคี (12 ก.พ. 63 | อ่าน 63 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยไทยเจริญ 7 หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (12 ก.พ. 63 | อ่าน 58 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยไทยเจริญ 7 หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (12 ก.พ. 63 | อ่าน 62 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หน้าศาลเจ้า หมู่ที่ 3 บ้านไทยสามัคคี (12 ก.พ. 63 | อ่าน 56 ครั้ง)
ราคากลางสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หน้าศาลเจ้า หมู่ที่ 3 บ้านไทยสามัคคี (12 ก.พ. 63 | อ่าน 56 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 16 (จากแยกถนนเทศบาล 12 ถึงแยกถนนประชานิมิต) หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี (12 ก.พ. 63 | อ่าน 68 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 16 (จากแยกถนนเทศบาล 12 ถึงแยกถนนประชานิมิต) หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี (12 ก.พ. 63 | อ่าน 62 ครั้ง)
ราคากลางงานจัดซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell) พร้อมค่าติดตั้ง (07 ก.พ. 63 | อ่าน 92 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ไตรมาส 1) (22 ม.ค. 63 | อ่าน 46 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อาหารเสริม (นม))ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (20 ม.ค. 63 | อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อาหารเสริม (นม))มกราคม (17 ธ.ค. 62 | อ่าน 58 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อาหารเสริม (นม)) (25 พ.ย. 62 | อ่าน 65 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อาหารเสริม (นม)) (29 ต.ค. 62 | อ่าน 53 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (28 ต.ค. 62 | อ่าน 45 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชน ม.16 (23 ก.ย. 62 | อ่าน 611 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชน ม.16 (23 ก.ย. 62 | อ่าน 60 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 (23 ก.ย. 62 | อ่าน 465 ครั้ง)
ราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดจ้างงานสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 (23 ก.ย. 62 | อ่าน 71 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชน ม.2 (23 ก.ย. 62 | อ่าน 64 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/