ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 25/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 1554789
Page Views 2453379
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อาหารเสริม (นม)เดือน มีนาคม) (22 ก.พ. 64 | อ่าน 173 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (27 ม.ค. 64 | อ่าน 194 ครั้ง)
ร่างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 3 บ้านไทยสามัคคี ตำ (25 ม.ค. 64 | อ่าน 170 ครั้ง)
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนรอบหนอง หมู่ที่ 18 (20 ม.ค. 64 | อ่าน 197 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนรอบหนอง หมู่ที่ 18 (20 ม.ค. 64 | อ่าน 137 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3020 (20 ม.ค. 64 | อ่าน 161 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3020 (20 ม.ค. 64 | อ่าน 193 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนหลังเทศบาล (20 ม.ค. 64 | อ่าน 186 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนหลังเทศบาล (20 ม.ค. 64 | อ่าน 100 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยภักดีอุทิศ ม.16 บ้านไทยเจริญ (20 ม.ค. 64 | อ่าน 196 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักซอยภักดีอุทิศ ม.16 บ้านไทยเจริญ (20 ม.ค. 64 | อ่าน 197 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อาหารเสริม (นม) ก.พ.64) (18 ม.ค. 64 | อ่าน 107 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกล (11 ม.ค. 64 | อ่าน 111 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อาหารเสริม (นม)) ประจำเดือน,มกราคม (17 ธ.ค. 63 | อ่าน 109 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อาหารเสริม (นม))เดือนธันวาคม (01 ธ.ค. 63 | อ่าน 174 ครั้ง)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญข (07 ต.ค. 63 | อ่าน 169 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกล (07 ต.ค. 63 | อ่าน 252 ครั้ง)
ใบสรุปราคางานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.ถนนรอบหนอง หมู่ที่ 18 และหมู่ที่ 2 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 191 ครั้ง)
ใบสรุปราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนประชานิยม ม.4 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 237 ครั้ง)
ใบสรุปราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักด้านข้าง ศพด.ม.3 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 193 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/