ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 1359567
Page Views 2184439
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยประชาพัฒนา หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (26 พ.ค. 63 | อ่าน 60 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยประชาพัฒนา หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (26 พ.ค. 63 | อ่าน 65 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (26 พ.ค. 63 | อ่าน 76 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล14 หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (26 พ.ค. 63 | อ่าน 68 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (26 พ.ค. 63 | อ่าน 74 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (26 พ.ค. 63 | อ่าน 65 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชน หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้องใต้ (26 พ.ค. 63 | อ่าน 59 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชน หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้ใต้ (26 พ.ค. 63 | อ่าน 57 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี (26 พ.ค. 63 | อ่าน 40 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี (26 พ.ค. 63 | อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อาหารเสริม (นม)) (12 พ.ค. 63 | อ่าน 53 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ไตรมาส 2/2563) (07 เม.ย. 63 | อ่าน 161 ครั้ง)
แบบ บก 06 โครงการจัดซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (27 มี.ค. 63 | อ่าน 152 ครั้ง)
ราคากลาง/ร่่างขอบเขตฯการจัดซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (27 มี.ค. 63 | อ่าน 254 ครั้ง)
ราคากลางงานขยายผิวจราจรถนนประชานิยม 3 หมู่ที่ 4 (23 มี.ค. 63 | อ่าน 65 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 12 (23 มี.ค. 63 | อ่าน 76 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนชุมชนนิเวศน์ ม.4 (23 มี.ค. 63 | อ่าน 74 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชน หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี (23 มี.ค. 63 | อ่าน 77 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อาหารเสริม (นม) มี.ค.) (25 ก.พ. 63 | อ่าน 87 ครั้ง)
ราคากลางงานจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง (14 ก.พ. 63 | อ่าน 61 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/