ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 28/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 1677000
Page Views 2612311
 
ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองสองห้อง
ลำดับที่   ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
1 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง 2512 504 ม.16 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 083-5328795
2 นาง ชลลดา  อรรณนพพร รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง     หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 084-7855196
3 นาย สุทธิศักดิ์ เวชสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง     หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 081-0602888
4 นาย สุรพล  เพ็ญธา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง     หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 065-8253890
5 นาง ภัณฑิรา หมื่นฤทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง     หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 098-6374336
                     
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง
6 นาง สุนิสา แซ่ตัง ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 2505 666 ม.16 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 083-2946416
7 นาย บุญมี   วรสิงห์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 2509 44 ม.17 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 098-7169944
8 นาง มัทนา วงค์ธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 2515 289 ม.1 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 096-0193863
9 นาย สนิท ศิริปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 2501 55 ม.2 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 091-8626587
10 นางสาว กมลชนก   ฉัตรชัยพลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 2532 584/1 ม.3 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 086-5354654
11 นาง สุกัญญา ศรีเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 2513 98 ม.18  หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 093-4287593
12 นาง เครือวัลย์ เดื่อไธสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 2514 136 ม.18 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 061-0311305
13 นาย สามารถ ผ่องใส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 2508 25 ม.3 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 091-8265394
14 นาย พรชัย แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 2527 496 ม.3 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 088-5153485
15 นาง ศศิธร แสวงชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 2511 115 ม.16 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 088-3211260
16 นาย วิทวัส กลุ่มเหรียญทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 2531 138/5 ม.3 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 081-4711490
17 นาง ปริศนา ลมมูลตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 2514 67/1 ม.3 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 081-4106691
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง/ฝ่ายข้าราชการประจำเทศบาลหนองสองห้อง
กดลิงก์ด้านล่าง
http://www.nsh.go.th/person_1052

 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/