ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 1359565
Page Views 2184437
 
กองช่าง

นายพัทธรินทร์ นารินทร์
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

นายวชีรศักดิ์ นวลศรี
(หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง)

นางสาวเพ็ญศรี คำภาเกะ
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

นายพลชัย ศิริคำ
(นายช่างโยธา)

นายสมจิต เทียนธานี
(นายช่างไฟฟ้า)

นายธวัช จิตรเกาะ
(ผู้ช่วยช่างทุกประเภท)

นายสุรินทร์ สำนักบ้านโคก
(ผู้ช่วยช่างทุกประเภท)

นางสาวมลฤดี พิ้งไธสง
พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยงานธุรการ)

นายสุรพล ดีเดิม
(งานไฟฟ้าสาธารณะ)

นายทศพล ดีชื่น
(งานไฟฟ้าสาธารณะ)

นายมงคลทวีป แสนโน
งานสาธารณูปโภคและออกแบบ

นายอำนวย มาตย์นอก
งานสาธารณูปโภคและออกแบบ

นายพรชัย นามไธสง
งานสาธารณูปโภคและออกแบบ

นายสมใจ วิริยะพันธ์
งานสาธารณูปโภคและออกแบบ

นายผดุงเกียรติ เชื้อจารย์
งานสวน

นายนทีกุล จงเทพ
งานสวน

นายสำลิต เทียนธานี
พนักงานจ้างเหมา

นายเวหา ทายสงค์
พนักงานจ้างเหมา

นายไพฑูร สีดาร้อยเอ็ด
พนักงานจ้างเหมา

นายสุรพล ขานรินทร์
พนักงานจ้างเหมา

นายทวี สมมาตย์
พนักงานจ้างเหมา
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/