นายจีรภัทร วรสิงห์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 09/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 752880
Page Views 1018783
 
กองช่าง

นายพัทธรินทร์ นารินทร์
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

นายวชีรศักดิ์ นวลศรี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นางสาวเพ็ญศรี คำภาเกะ
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

นายสมจิต เทียนธานี
(นายช่างไฟฟ้า)

นายธวัช จิตรเกาะ
(ผู้ช่วยช่างทุกประเภท)

นายสุรินทร์ สำนักบ้านโคก
(ผู้ช่วยช่างทุกประเภท)

นายสุรพล ดีเดิม
งานไฟฟ้าสาธารณะ

นายทศพล ดีชื่น
งานไฟฟ้าสาธารณะ

นายมงคลทวีป แสนโน
งานสาธารณูปโภคและออกแบบ

นายอำนวย มาตย์นอก
งานสาธารณูปโภคและออกแบบ

นายพรชัย นามไธสง
งานสาธารณูปโภคและออกแบบ

นายสมใจ วิริยะพันธ์
งานสาธารณูปโภคและออกแบบ

นายผดุงเกียรติ เชื้อจารย์
งานสวน

นายนทีกุล จงเทพ
งานสวน

นางสาวอรพรรณ มอไธสง
พนักงานจ้างเหมาบริการงานธุรการ

นายสำลิต เทียนธานี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเวหา ทายสงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายไพฑูร สีดาร้อยเอ็ด
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสุรพล ขานรินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายทวี สมมาตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ