ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 1359665
Page Views 2184548
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยวิเชียรอุทิศ หมู่ที่ ๓ บ้านไทยสามัคคี (26 ธ.ค. 59 | อ่าน 222 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนเทศบาล ๑๕ (ข้างศาลเจ้าพ่อ) (26 ธ.ค. 59 | อ่าน 209 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องรับประทานอาหารหน้าอาคาร ๒ ศพด.ทต.หนองสองห้อง (30 ก.ย. 59 | อ่าน 245 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน ศพด๓. ศพด.ทต.หนองสองห้อง (30 ก.ย. 59 | อ่าน 232 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อสื่อสารการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.ทต.หนองสองห้อง (02 ก.ย. 59 | อ่าน 289 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนหน้าสหกรณ์ หมู่ที่ ๑ (22 ส.ค. 59 | อ่าน 349 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ ถนนเทศบาล ๑๖ หมู่ที่ ๒ (22 ส.ค. 59 | อ่าน 305 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำถนนเทศบาล 20 หมู่ที่ 2 (04 ก.ค. 59 | อ่าน 350 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยรุ่งอรุณ หมู่ที่ 1 (04 ก.ค. 59 | อ่าน 345 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำถนนเทศบาล 15 หมู่ที่ 17 (04 ก.ค. 59 | อ่าน 339 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำถนนเทศบาล 11 หมู่ที่ 17 (04 ก.ค. 59 | อ่าน 356 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 11 (04 ก.ค. 59 | อ่าน 353 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยไทยเจริญ 1 หมู่ที่ 16 (04 ก.ค. 59 | อ่าน 346 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำซอยไทยเจริญ 2 (04 ก.ค. 59 | อ่าน 322 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไทยเจริญ 6 (04 ก.ค. 59 | อ่าน 334 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ และถนน คสล. ซอยไทยเจริญ ๖ หมู่ที่ ๑๖ (19 ม.ค. 59 | อ่าน 428 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ ถนนเทศบาล ๒๐ หมู่ที่ ๒ (19 ม.ค. 59 | อ่าน 428 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (10 ก.ย. 58 | อ่าน 535 ครั้ง)
สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (10 ส.ค. 58 | อ่าน 565 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/