ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 1359628
Page Views 2184509
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยสมบูรณ์สุข บ้านรัตนวารี หมู่ที่ ๑๗ (03 ส.ค. 60 | อ่าน 181 ครั้ง)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งวดที่2) (14 ก.ค. 60 | อ่าน 154 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ ถนนประชานิยม หมู่ที่ ๔ (19 มิ.ย. 60 | อ่าน 149 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนประชานิมิต บ้านรัตนวารี หมู่ที่ ๑๗ (๒๙ พ.ค. ๖๐) (29 พ.ค. 60 | อ่าน 172 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนประชานิมิต บ้านรัตนวารี หมู่ที่ ๑๗ (๒๙ พ.ค. ๖๐) (29 พ.ค. 60 | อ่าน 178 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนประชานิมิต บ้านรัตนวารี หมู่ที่ ๑๗ ๘ พ.ค. ๖๐ (09 พ.ค. 60 | อ่าน 181 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนประชานิมิต บ้านรัตนวารี หมู่ที่ ๑๗ ๘ พ.ค. ๖๐ (09 พ.ค. 60 | อ่าน 185 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อสื่อสารการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.ทต.หนองสองห้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (10 เม.ย. 60 | อ่าน 402 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ ซอยไทยเจริญ ๗ หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ (28 มี.ค. 60 | อ่าน 195 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนหน้าสหกรณ์ - สามแยกพระเจ้าใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง (24 มี.ค. 60 | อ่าน 212 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนหน้าสหกรณ์ - สามแยกพระเจ้าใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง (24 มี.ค. 60 | อ่าน 190 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนหน้าสหกรณ์ - สามแยกพระเจ้าใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองสองห้อง ๙ มี.ค. ๖๐ (09 มี.ค. 60 | อ่าน 337 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนหน้าสหกรณ์ - สามแยกพระเจ้าใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองสองห้อง ๙ มี.ค.๖๐ (09 มี.ค. 60 | อ่าน 225 ครั้ง)
ประกาศเปิดประมูลให้เช่าส้วมสาธารณะตลาดสดเทศบาลตำบลหนองสองห้อง (29 ธ.ค. 59 | อ่าน 254 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยไทยเจริญ ๕ (26 ธ.ค. 59 | อ่าน 255 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล.ถนนประชานิยม หมู่ที่ ๔ (26 ธ.ค. 59 | อ่าน 219 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล.ถนนประชานิมิตร (26 ธ.ค. 59 | อ่าน 227 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับแต่งคันดินรอบบึงหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองสองห้อง (26 ธ.ค. 59 | อ่าน 209 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล.ถนนรอบหนอง (26 ธ.ค. 59 | อ่าน 209 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไทยเจริญ ๖ หมู่ที่ ๑๖ (26 ธ.ค. 59 | อ่าน 208 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/