ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 25/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 1554589
Page Views 2453069
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายวสันต์ บุญหล้า
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
เบอร์โทรศัพท์ 0833610918

-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)

นางสาวณพัศษิตา มนต์กา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

นายพัทธรินทร์ นารินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)

นางภิญญดา หัสโรค์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 0934163199

นางมณีรัตน์ สุดสะอาด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 0981015759
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/