ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 25/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 1554518
Page Views 2452996
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นางสุนิสา แซ่ตัง
ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 083-2946416

นายบุญมี วรสิงห์
รองประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 098-7169944

นางสาวกมลชนก ฉัตรชัยพลรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 086-5354654

นางสุกัญญา ศรีเตชะ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 093-4287593

นางมัทนา วงค์ธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 096-0193863

นางเครือวัลย์ เดื่อไธสง
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 061-0311305

นายสนิท ศิริปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 091-8626587

นายพรชัย แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 088-5153485

นายสามารถ ผ่องใส
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 091-8265394

นางศศิธร แสวงชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 088-3211260

นายวิทวัส กลุ่มเหรียญทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 081-4711490

นางปริศนา ลมมูลตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 081-4106691
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/