ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 25/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 1554448
Page Views 2452919
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (22 มิ.ย. 65 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศราคากลาง/ราคาอ้างอิง/ร่างขอบเขตฯการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (21 มิ.ย. 65 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน มิ.ย.2565 (13 มิ.ย. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (08 มิ.ย. 65 | อ่าน 41 ครั้ง)
ร่างขอบเขตฯโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (26 พ.ค. 65 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (26 พ.ค. 65 | อ่าน 302 ครั้ง)
ร่างขอบเขตฯโครงการขยายผิวจราจรซอยศรีดามณีอุทิศ หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (26 พ.ค. 65 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรซอยศรีดามณีอุทิศ หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (26 พ.ค. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
ร่างขอบเขตฯโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวีระพล หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (26 พ.ค. 65 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวีระพล หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (26 พ.ค. 65 | อ่าน 32 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 18 หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (26 พ.ค. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 18 หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (26 พ.ค. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูข้างท่าน้ำไทยสามัคคี หมู่ที่ 3 (18 พ.ค. 65 | อ่าน 45 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (09 พ.ค. 65 | อ่าน 114 ครั้ง)
เอกสารแนบท้ายประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 (03 พ.ค. 65 | อ่าน 58 ครั้ง)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 (03 พ.ค. 65 | อ่าน 50 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจัด (อาหารเสริมนมประจำเดือน พ.ค.2565) (02 พ.ค. 65 | อ่าน 56 ครั้ง)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 (28 เม.ย. 65 | อ่าน 57 ครั้ง)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (28 เม.ย. 65 | อ่าน 54 ครั้ง)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 (28 เม.ย. 65 | อ่าน 58 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/