ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 25/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 1554607
Page Views 2453099
 

วิสัยทัศน์ "พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ คู่เศรษฐกิจ สู่มาตรฐานชีวิตที่ดี"

ขอเชิญบุคลากรภายในเทศบาลตำบลหนองสองห้องตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

ขอเชิญบุคลากรภายในเทศบาลตำบลหนองสองห้องตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการเทศบาลตำบลหนองสองห้องตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการเทศบาลตำบลหนองสองห้องตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

นายอำเภอเยี่ยมเทศบาล

นายอำเภอเยี่ยมเทศบาล

Example Frame
วีดีโอเทศบาล
 
ข่าวประกาศ/คำสั่ง
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง (21 มิ.ย. 65)
ประกาศผลการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (17 มิ.ย. 65)
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้รับบริการ ณ จุด บริการประชาชน เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (14 มิ.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรือง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้องประจำปี ๒๕๖๕ (17 พ.ค. 65)
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสองห้องที่๒๒๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง (02 พ.ค. 65)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง (29 เม.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง ผลการพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างของเทศบาล ครั้งที่๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (25 เม.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง ผลการพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล ครั้งที่๑/๒๕๖๕ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (25 เม.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้องเรื่อง ผลการพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำของเทศบาลครั้งที่๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (25 เม.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง ผลการพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่๑/๒๕๖๕ (25 เม.ย. 65)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (22 มิ.ย. 65)
ประกาศราคากลาง/ราคาอ้างอิง/ร่างขอบเขตฯการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (21 มิ.ย. 65)
ประกาศแผนจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน มิ.ย.2565 (13 มิ.ย. 65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (08 มิ.ย. 65)
ร่างขอบเขตฯโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (26 พ.ค. 65)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (26 พ.ค. 65)
ร่างขอบเขตฯโครงการขยายผิวจราจรซอยศรีดามณีอุทิศ หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (26 พ.ค. 65)
ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรซอยศรีดามณีอุทิศ หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (26 พ.ค. 65)
ร่างขอบเขตฯโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวีระพล หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (26 พ.ค. 65)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวีระพล หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (26 พ.ค. 65)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
สวัสดีจ้า ซ้ายแลัวขวา 20 มิ.ย. 65
สวัสดีครับ redeye01 13 มิ.ย. 65
UFALION168 เว็บตรงแท้บริการดีเยี่ยม maria 11 มิ.ย. 65
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างเหมาผู้นำออกกำลังกายพร้อมเตรียมจัดเก็บเครื่องเสียงและตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาผู้นำออกกำลังกายพร้อมเตรียมและเก็บเครื่องเสียงและเตรียมความพร้อมของสถานที่ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพอรัสแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Overlay ถนนสายวัดเกาะสะอาด รหัสสายทาง ขก.ถ.65-006 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๘๘๓๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผข ๔๙๓๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานโครงการล้างตลาดสด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/