นายจีรภัทร วรสิงห์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 22/08/2016
สถิติผู้เข้าชม 215406
Page Views 263356
 
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง  ยินดีต้อนรับ

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๙ (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) (13 มิ.ย. 59 | อ่าน 43 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๙ (ภาษีป้าย) (13 มิ.ย. 59 | อ่าน 49 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๙ (ภาษีบำรุงท้องที่) (13 มิ.ย. 59 | อ่าน 48 ครั้ง)
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (17 ธ.ค. 58 | อ่าน 200 ครั้ง)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในสายงานนักบริหารงานช่าง (17 พ.ย. 58 | อ่าน 279 ครั้ง)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในสายงานนักบริหารงานทั่วไป (17 พ.ย. 58 | อ่าน 260 ครั้ง)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลในสายงานนักบริหารงานช่าง (06 ต.ค. 58 | อ่าน 289 ครั้ง)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลในสายงานนักบริหารงานทั่วไป (06 ต.ค. 58 | อ่าน 303 ครั้ง)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (25 ส.ค. 58 | อ่าน 270 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนหน้าสหกรณ์ หมู่ที่ ๑ (22 ส.ค. 59 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ ถนนเทศบาล ๑๖ หมู่ที่ ๒ (22 ส.ค. 59 | อ่าน 0 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำถนนเทศบาล 20 หมู่ที่ 2 (04 ก.ค. 59 | อ่าน 32 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยรุ่งอรุณ หมู่ที่ 1 (04 ก.ค. 59 | อ่าน 29 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำถนนเทศบาล 15 หมู่ที่ 17 (04 ก.ค. 59 | อ่าน 26 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำถนนเทศบาล 11 หมู่ที่ 17 (04 ก.ค. 59 | อ่าน 28 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 11 (04 ก.ค. 59 | อ่าน 29 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยไทยเจริญ 1 หมู่ที่ 16 (04 ก.ค. 59 | อ่าน 36 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำซอยไทยเจริญ 2 (04 ก.ค. 59 | อ่าน 24 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไทยเจริญ 6 (04 ก.ค. 59 | อ่าน 28 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
LOADคู่มือเตรียมสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค) นักวิชาการเงินและบัญชี papertestthai 29 ส.ค. 59
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ zoneta 28 ส.ค. 59
โหลดแนวข้อสอบ นักสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน zoneta 28 ส.ค. 59
ใครเคยสอบตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ บ้างคะ prang 28 ส.ค. 59
โหลดแนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง zoneta 28 ส.ค. 59
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการผลิตภัณฑ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย zoneta 28 ส.ค. 59
LOADแนวข้อสอบสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นักวิชาการพัสดุ papertestthai 27 ส.ค. 59
ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ บ้างคะ prang 27 ส.ค. 59
โหลดแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง zoneta 27 ส.ค. 59
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ม.3-ม.6) โรงพยาบาลนครพิงค์ zoneta 27 ส.ค. 59
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน